“Starożytne Królestwo Lehii. Kolejne dowody” – kolejna próba odszyfrowania historii

Imperium Lechitów budzi wiele skrajnych emocji. Książka “Starożytne Królestwo Lehii. Kolejne dowody”  na pewno rozbudzi te emocje na nowo.

Janusz Biesz, autor powyższej pozycji, w swoim najnowszym dziele kończącym Czteroksiąg Lehicki podaje kolejne przykłady mające być dowodem na istnienie dawnego słowiańskiego imperium.

Książka, która próbuje rozszyfrować historię

Mityczne Imperium Lechitów obrosło już w wiele legend, zyskując tyle samo zwolenników, co przeciwników. Temat rozgrzewa do niemal do czerwoności różne środowiska. Do dziś nie udało się jednak udowodnić istnienia mocarstwa Lechitów.

Janusz Bieszk, który w środowiskach zwolenników tej teorii zyskał sporą popularność, zdaje się nie zważać na kontrowersje i próbuje dojść prawdy.

W swojej najnowszej książce, która jest jednocześnie zwieńczeniem Czteroksiągu Lehickiego, podaje on różnego rodzaju dowody mające stanowić o istnieniu dawnego potężnego imperium słowiańskiego.

Czy w końcu poznamy jak żyli Lechici?

W książce “Starożytne Królestwo Lehii. Kolejne dowody” autor przedstawia nam funkcjonowanie Królestwa Lechii, jego strukturę oraz organizację. Dodatkowo mamy tutaj okazję poznać sposób, w jaki panowali królowie legendarnego imperium.

Omawiana pozycja przedstawia nam poczet 166 władców rządzących Imperium Lechickim. Autor, korzystając z różnych dzieł ówczesnych kronikarzy, stara się dowieść, że legendarna Lechia to nie zwykłe mrzonki.

Dodatkowo w książce poznajemy sojusze, jakie zawierali ze sobą władcy Lechii z innymi królestwami słowiańskimi.

Trudne zadanie odszyfrowania historii

Janusz Bieszk postawił przed sobą niezwykle trudne i ambitne zadanie. Trudności w pozyskaniu dowodów świadczących o istnieniu Imperium Lechickiego jedni tłumaczą próbą zafałszowania historii przez kościół katolicki i Niemców. Inni zaś podają te twierdzenia w wątpliwość, a brak dostatecznych dowodów na istnienie Imperium tłumaczą tym, że nigdy ono nie istniało.

Autor książki “Starożytne Królestwo Lehii. Kolejne dowody” w swoim dorobku literackim ma już całkiem sporo pozycji dowądzących i przekonujących o tym, że legendarna Lechia to nie wymysł, a fakt. Janusz Biesz jest również znany z głoszenia paleoastronautyki, czyli paranauki zajmującej się badaniem cywilizacji ludzkiej i jej kontaktów z istotami pozaziemskimi mającymi wywoływać wpływ na działania i rozwój (w tym kulturalny) człowieka.

Jak można zauważyć, Janusz Bieszk to osoba barwna, do której można mieć ambiwalentne nastawienie, jednak nie można mu odmówić braku zaangażowania, jeśli chodzi o próbę dojścia prawdy historycznej.

Jego najnowsza książka zamykająca Czteroksiąg Lehicki, pt. “Starożytne Królestwo Lehii. Kolejne dowody” ukaże się w księgarniach już 21 marca.